คลาสเรียน Spring/Summer Eiken

เข้าร่วมคลาสเรียน Spring/Summer Eiken ของเรา

หลักสูตร EIKEN เป็นการประเมินภาษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่ยอมรับโดยสถาบันหลักทั่วโลก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน หรือต้องการมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง การทดสอบ EIKEN เป็นที่ยอมรับสำหรับ:

การรับสมัครเข้าเรียนระดับสูง

โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมากกว่า 2,500 แห่งทั่วโลกยอมรับการทดสอบของ EIKEN สำหรับการรับสมัครเข้าเรียนและรับหน่วยกิต

ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

การทดสอบ EIKEN เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย

ในที่ทำงาน

การทดสอบของ EIKEN เป็นการพิสูจน์ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้หางานและในที่ทำงาน

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

หลักสูตร EIKEN ภาคฤดูร้อน ของ เรา เหมาะสำหรับเด็กทุกวัย ภายใต้การแนะนำและการดูแลของครูผู้มีประสบการณ์ของเรา เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสูงในการทดสอบ EIKEN ใน ขณะเดียวกัน ก็สนุกสนานและได้รู้จักเพื่อนใหม่ คลาสเรียนกลุ่มเล็กจะช่วยให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนสูง และจัดให้มีสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ ที่สะดวกสบายและปลอดภัย

โครงสร้างของบทเรียน

ที่ GEOS Thailand เราช่วยให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ EIKEN ภายใต้การดูแลของเจ้าของภาษามืออาชีพ บทเรียนของเราครอบคลุมการสอนทุกทักษะและความรู้มากมายที่จำเป็นต่อการพิชิตผลสอบ โดยประกอบไปด้วย

ข้อดีของคอร์สเรียน

คอร์สเรียน Spring/Summer Eiken ที่ GEOS Thailand มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

Got a Question?

Don’t hesitate to get in touch.
Our friendly team is here to help!
Contact Us

Course Details

  • Lesson length 50 Mins
  • No. of Lessons 5 per Day
  • Lesson days Mon - Fri
  • Lesson times 09:00 - 14:00
  • Maximum class size 8
  • Language levels EIKEN pre-2 - 5

Inquire Now