หลักสูตรภาษาไทย

เข้าร่วมหลักสูตรภาษาไทยของเรา

หลักสูตรภาษาไทยเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาไทยในชีวิตประจำวัน และต้องการพูดด้วยความมั่นใจมากขึ้น หลักสูตรนี้เน้นที่การเรียนรู้พื้นฐานของการพูดและการฟังเป็นหลัก และปรับให้เข้ากับเป้าหมายของแต่ละบุคคล

ครูเจ้าของภาษาไทย

ผู้เรียนจะได้ฝึกภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้การดูแลของครูเจ้าของภาษามืออาชีพ

การอ่าน การพูด และการเขียน

ครูภาษาไทยของเราให้ความสำคัญในทุกด้าน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อักษร อักขระ และภาษาถิ่นของไทย

ได้สนุกและมีส่วนร่วม

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาให้เรียนสนุก และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในเวลาสนทนากันอย่างเต็มที่ เพื่อผลลัพธ์การเรียนที่รวดเร็ว

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

หลักสูตรเน้นการพัฒนาทักษะภาษาไทยของผู้คนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้นหรือระดับสูง ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน และการพูดภาษาไทยของคุณ

โครงสร้างของบทเรียน

บทเรียนภาษาไทยแต่ละบทมีผลลัพธ์เฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างง่ายดาย ดังนี้

ข้อดีของคอร์สเรียน

หลักสูตรภาษาไทยที่ GEOS Thailand มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

Got a Question?

Don’t hesitate to get in touch.
Our friendly team is here to help!
Contact Us

Course Details

  • Lesson length Flexible
  • Lesson days Mon - Sat
  • Lesson times Flexible
  • Maximum class size Flexible
  • Language levels All Levels

Inquire Now